1. » Norsk
 2. » English

viten og vitenskap, tro, legekunst og komplementær behandling, kunst, musikk og teater, mat og filosofi, arkitektur og livsstil, gjøremål og holdninger, arbeidsmåter og lederstil, i privatliv og profesjonell virksomhet … 

valg og fokus gir liv til våre intensjoner

bilder og lyd fra skjerm og høyttalere omgir oss -
noen skaper dem 


et uttrykk, en idé, en mening, en tro, en forestilling, en dokumentasjon, et konsept, en presentasjon; 

– musikk, bilder, lyd, skrift, tale –
blir til et verk, en hendelse, en fortelling, en undersøkelse …


klienter film:
·         Trøndelag Senter for Samtidskunst
·         Rådet for norsk folkemusikk og folkedans
·         Lademoen Kunstnerverksteder
·         Rikskonsertene
·         trans-art galleri
·         Åfjord videregående
·         Trondheim kommune
·         Human-etisk forbund
·         billedkunstnere: Beret Aksnes, Edith Lundebrekke, Inger Brattvoll, 
          Anders Elsås,  Anne Kvam, Coby Omvlee, Henk Lassche, 
          Per Vatne, Ermias Ekube, Ann-Cathrin Hertling, m.fl. 
·         musikk:  øremaZZørene, Anders Elsås, Ingvil Halle Barkve,
                        filmmusikk til ulike produksjoner  
·         teater: Teater Fusentast, Teater Dakini, Pantertanter, Teater Visuell
·         arkitekt / oppdager Bodvar Schjelderup 
·         Stiftelsen peacepainting

  
filmmusikk 
komposisjon / improvisasjon / opptak / design / montering 
 
    
klienter musikk :
·         Teater Avant Garden: Petrusjka teater, Det lille musikkteater, 
          Studio teater, Teaterprosjektet Den Flyvende Geparden
·         Rikskonsertene
·         Trondheim Operakor
·         Molde Int. Jazz Festival
·         NRK
·         Sjømannskirken, Gran Canaria
·         øremaZZørene
·         Trondheim kommune
·         Riksteatret
·         div. private oppdrag
·         Teater Fusentast


kontakt
Randi Størseth
m. +47 918 08 398
rondionline@gmail.com
... knowledge, science, beliefs, medicine, complementary treatments, art, music and theatre, cooking and philosophy, architecture and life style, attitudes and undertakings, ways of labour and leadership, in private life, love and professional activity … 

conscious focus and choice vitalize our intentions 

pictures & sounds from screens & speakers appear all over  - always created by someone 


an expression, an idea, a performance, a concept, music, images, undertakings, a theme, an event, a claim, a work, an opinion, a study …   


clients film: 
·         Trøndelag Senter for Samtidskunst 
·         Rådet for norsk folkemusikk og folkedans 
·         Lademoen Kunstnerverksteder 
·         Rikskonsertene 
·         trans-art galleri 
·         Åfjord videregående 
·         Trondheim kommune 
·         Human-etisk forbund 
·         billedkunst: Beret Aksnes, Edith Lundebrekke, Inger Brattvoll, 
          Anders Elsås, Anne Kvam, Coby Omvlee, Henk Lassche, 
          Per Vatne, Ermias Ekube, Ann-Cathrin Hertling, a.o.
·         musikk:  øremaZZørene, Anders Elsås, 
          Ingvil Halle Barkve, Freedom Fighters 
·         teater: Teater Fusentast, Teater Dakini, Panter tanter, Teater Visuell 
·         Arkitekt/oppdager Bodvar Schjelderup 
·         foundation peacepainting
  

Film music 
 
composistion / design / montage  
  
    
music projects (without film) for:
·         Teater Avant Garden: Petrusjka teater, Det lille musikkteater, 
          Studio teater, Teaterprosjektet Den Flyvende Geparden 
·         Rikskonsertene 
·         Trondheim Operakor 
·         Molde Int. Jazz Festival 
·         NRK 
·         Sjømannskirken, Gran Canaria 
·         øremaZZørene 
·         Trondheim kommune 
·         Riksteatret 
·         private projects
·         Teater Fusentast

  
contact
Randi Størseth
m. +47 918 08 398
rondionline@gmail.com
 1. » What on Earth is going on?
 2. » Tornerose
 3. » THOMAS
 4. » ET SANT EVENTYR
 5. » presse/TV
 6. » fundings
What on Earth is going on? 
  
- et ufravikelige faktum - 
Norwegian version

 
- an undeniable truth - 
English version

  
documentary 47:16    © doc-art 2011        

E n g l i s h:   


MOTIVATION  
A long-term bedridden (THOMAS) [1] wishes to live his life fully - along with many others …
 
"THOMAS (2008), a film by Rondi Stoerseth, tells an important story honestly, personally and with intensity”
(honorable mention by film festival jury)
 
What principles and forces are at work, and what words can best describe to us the processes that can help us heal diseases formerly believed to be chronic?
 
Interviews 3-4 years later: 
·       Phil Parker, designer of the Lightning Process 
·       Vanessa Cecil, independent practitioner, research studies 
·       Hans Nordal, professor clinical psychology at NTNU
·       Merete Sparre, psycho-motoric physiotherapy, tai chi, writer 
·       Ketil Jakobsen, leading psychologist, St. Olavs hospital 
·       Marit Sofia, ex-ME-sufferer
and others ...
 

This film is a personal, independent documentary telling our story, searching for evidence, presenting thoughts evoked over years. Anyone using it as PR for business purposes, does so against my professional intention of independence.
Vanessa Cecil and my daughter's fatigue therapist in Wales, Amir Norris, are both practitioners independent of Phil Parker's Lightning Process. 
If searching for a practitioner, ask around, and trust your sense of preference. 


  

N o r w e g i a n : 

MOTIVASJON 
"THOMAS (2008), regi Randi Størseth, en film som formidler en viktig historie
ærlig, personlig og med nerve” (hederlig omtale av festivaljury)
hvor helende prosesser finner sted ved tilstander som tidligere er betegnet som kroniske.
 
Filmen   - et ufravikelig faktum -  What on Earth is going on?
er en oppfølging av resultatet vist i   T H O M A S .  
Hva skjer og hva er metodens virkemidler? Hvordan kan vi sette ord på dette?
 
   

I 2009 ønsket metodens designer, Phil Parker, å finansiere den engelske ferdigstillingen av THOMAS, men, tross økonomisk behov - det var viktig å avstå. 
En relativt tung kommunikasjon fant plass over to år. Uavhengighet var viktig for troverdighet.
Under denne kommunikasjonen vokste etterhvert spørsmål fram som ble levert ham kvelden før intervju 2 i Oslo november 2009, 3 år etter det første intervjuet.
***
Hele Lightning Process er lagt fram bit for bit for professor Hans Nordahl, ledende forsker i voksenpsykologi ved NTNU. Presentasjonen og hans kommentarer ble filmet som researchmateriale.
***
Etter ønske fra Merete Sparre møttes vi første gang i Oslo uten kamera. Hun ble senere filmet i Trondheim under sitt arbeid med chi gong og østlige balanseprinsipp for kropp og tanke for folk med ME. Hun har selv gjort LP.  Hennes bidrag ble en del av produksjonens research.
***
En samtale med overlege ved Smerteklinikken, Egil Fors, førte til et møte med sjefspsykolog Ketil Jakobsen som selv har datter som med LP ble frisk etter 6 år med ME.  Spørsmål jeg ønsket å stille ham ble formet etter et tre timers møte i januar 2010, og svarene filmet. Materialet ble en del av filmens research.
***
Vanessa Cecil, LP-practitioner i filmen THOMAS, drev senere egen praksis uavhengig av Parker, og videreutdanner seg nå innen forskning. 
*** 
Marit Sofia, min datter, ønsket på tampen av filmarbeidet å formidle sin kunnskap og erfaring som hun vet kan hjelpe andre.
 
Den legendariske svenske dokumentarfilmskaper og jungianske psykoterapeut Ingela Romare i Malmö sa ja til å være filmens regikonsulent.
***
Kort fortalt må nyssgjerrigheten på hva det er man kan tilskrive dette spranget i helsebot for kronikere sjongleres mellom kommersielle interesser, ære, berømmelse, faglig (og farlig?) arroganse, uriktige påstander, personlige preferanser, retten til å være syk, muligheten – men kanskje ikke for alle (?) - til å bli frisk; og ubevisst aktive ’limiting beliefs’ (begrensende overbevisninger) hos mange av oss.
 
Et Ufravikelige Faktum er at Vanessa, Thomas og min datter for flere år siden alle ble frisk etter altfor mange år med ME.
 

 
FORMÅL 
Gjøre kjent at helende prosesser finner sted i tilstander som tidligere er betegnet som kronisk. Hva er satt igang og hvordan? 
Stille umiddelbar nyssgjerrighet etter THOMAS, forstå mer, utvide egen og andres horisont. Stimulere, inspirere. La andre ta det videre. Håp! 
 
en film av Randi Størseth, doc-art
regikonsulent: Ingela Romare, filmskaper
støttende produsent: Gunnar Hansen, deadline TV & video as
vokal improvisasjon: Kristin Norderval, sanger/komponist/performer
pianoimprovs/lyd:
Randi Størseth
Tornerose sov i 100 år og Askeladden fikk sitt navn fordi han lå foran grua og rotet i asken. ME? Og det må jo være slik at prinsessen på erten hadde fibromyalgi?!

THOMAS  (film, 34 minutes) (ENGLISH)
My daughter, now 19, has been well since January 2007. She had ME for 4 years. We searched the world and finally found a cure. After coming home, people were sceptical and said that the severely ill ME-patients will not be helped by this method. Thomas (27) - severely ill - allows himself to be filmed. No matter what outcome, it is important.


at a nursing home
 
First meeting, evening Feb. 17th.
Thomas can move his fingers, mouth and eyes, and somewhat his neck.
He is extremely sensitive to noise and light. He has not been able to move the rest of his body what-so-ever.
Any and all stimulation is too much and makes him worse. He cannot tolerate visitors.
 
One of the nurses has become a trusted carer.
 
He has had ME for 5 years ending in this sudden and very serious 14 months long relapse.

Will the 3-day course with Vanessa Cecil free him of ME? We follow him through 12 months.
  


(NORSK) 
Min datter, nå 19, har vært frisk siden januar 2007. Hun hadde ME i 4 år. Vi lette høyt og lavt og fant til slutt en kur. Etter at vi kom hjem var folk skeptisk og sa at de med alvorlig ME ville ikke dra nytte av denne metoden. Thomas (27) – alvorlig ME-syk – tillater å bli filmet. Samme hva resultatet blir, er det viktig.

på et sykehjem

 
Første møte, kveld 17. februar.
 
Thomas kan bevege fingre, munn, øyne og såvidt nakken. Han er ekstremt lys- og lydømfindtlig. Han har ikke kunnet bevege kroppen sin på noen som helst måte de siste 14 månedene. En hvilken som helst stimulans er for mye for ham og gjør at han blir verre.
 
Han kan ikke ta imot besøk.
Det har oppstått et tillitsforhold til en av pleierne.
Han har hatt ME i 5 år som endte i dette plutselige og voldsomme tilbakefallet. 

Vil dette 3-dagers kurset med Vanessa Cecil gjøre ham ME-frisk? Vi følger ham gjennom 12 måneder.
COMIC ANIMATION with music 

Hva skjer?
et sant eventyr


A person suffering from ME, falls in a hole and can’t get out.
A businessman, a doctor, a renowned psychiatrist, a priest … ride by and help him their way. 
But he is still in his hole.
And even more exhausted and sick.
A person recovered from ME happens to be passing by.
… 
(rewritten from an urban legend - RS)fra 2008 for filmen THOMAS: 

Fra RUSHPRINT #5 2008 om FIFF-juryen (Femmina International Film Festival):
Juryen ønsker å gi hederlig omtale til filmen Thomas, regi Randi Størseth, en film som i følge juryen "formidler en viktig historie ærlig, personlig og med nerve”.

PRESSE:
Adressa-artikkel  
Trønder Avisa 
Midtnytt-innslaget (innslaget begynner ca kl 18.52 i programmet). 


fotos fra filmen THOMAS: 
Vanessa 5 mnd senere; Thomas og Elina ett år senere
STØTTET AV  /  SUPPORTED BY 

Midtnorsk filmsenter / Film Center of Central Norway 

privat donor / private anonymous donor 

doc-art                                               

periscope vision 

deadline TV & VIDEO as     

nav      


 1. » video productions
 2. » video production list
 3. » music productions
 4. » music production list
empowering peace
Empowering peace   Initiated by Anne-Britt Ravnå, Norwegian artist, during peacepainting in Dolna Banya, Bulgaria, March 2015
peacepainting Dolna Banya
peacepainting Bulgaria, 2015 in a home for children without parental care ...
Notre Dame de Rouen
Exhibition during celebration of St. Olav's baptism 1000 years
Peacepainting
Short presentation of 
peacepainting Nidarosdomen 
Olavsfestdagene 2014
peacepainting strives to cooperate with all interested institutions and individuals. 
The focus is always on peace and friendship among people and between nations.
The children express themselves in a safe environment, thereby addressing a deep-felt need inside to give.
film en francais
Waiting for Dawn
WAITING FOR DAWN
The story of a revolution that could have happened but was cut short by Lebanon's civil war in 1975. By searching for Fatima Khaweja, a young woman killed at a factory strike in Beirut in 1972, the film asks what happened. A parallel to today's Arab spring?
A film by director Mary Jirmanus Saba, co-produced by doc-art
SCENE from WAITING FOR DAWN   TRAILER
CRENO-dokumentar
Sterk faglig kompetanse og godt arbeidsmiljø er en evig prosess - den må styrkes og fornyes hver dag
HJERTEFRED
HJERTEFRED Trondheim
på Allehelgensdag
 
Vi minnes de vi ikke lenger har i våre liv
de døde  
nære, viktige -
tapte vennskap
gamle kjærester
svunnen tid
 
Gratis arrangement
uten politisk /religiøs tilknytning
virkeliggjort av frivillige, samarbeidspartnere og sponsorer 

Artister som har bidratt: Øystein Dolmen, Helle Ottesen, John Pål Inderberg, Annika Udo, Fancy Pants, Therese Ulvan, Dr. Bekken, Arne O. Reitan, Svevestøv, Ad Libitum
PABLO
pablo_3_jpg.jpg
Hunden Pablos siste dag - en kunstfilm av Merete Morgenstierne til musikk av Marie-Joseph Canteloube de Malaret, Songs of The Auvergne, Baïléro sunget av Kiri te Kanawa
(For password, write rondi@online.no)
PILEGRIMSREISEN
PILEGRIMSREISEN 
e n    f o t o f o r t e l l i n g 
 
utendørs  u t s t i l l i n g e r , fotograf Trine Melhuus 
f i l m  Randi Størseth, doc-art.no 

(Seing the film online requires a password, write to rondi@online.no)
  
ENGLISH                        
PILGRIMAGE 
a   p h o t o – s t o r y 
  
o u t d o o r s   e x h i b i t i o n s  photographer Trine Melhuus 
f i l m  Randi Størseth, doc-art.no 
  
Jerusalem - mosques, synagogues, the Holy Sepulchre Church - side by side. A crowded Via Dolorosa, under strict surveillance by Israeli soldiers and cameras. Muslims, Jews, Christians ... pilgrims, tourists, locals ... 
A momentous journey urged this film and photo-exhibition, a story hard to believe would meet us in The Holy Land. 
  
during OLAVSFESTDAGENE 2012
Nidaros Pilegrimsgård  and
Monestary garden, Thomas Angells hus
 
film in the Chapel 
What on Earth is going on?
What on Earth is going on?
- an undeniable truth -  

47:16 documentary  (English version)
part 1  
part 2

Norwegian title: - et ufravikelig faktum – 
(see below)

 
a film by 
Randi Størseth, doc-art, Trondheim, Norway

directing advisor
 
Ingela Romare
,
Myt & Bild, Malmö, Sweden
 
voice/sound/piano improvs Rondi Størseth
vocal improvs: Kristin Norderval, New York/Oslo
 
the stories of 
Vanessa Cecil, Marit Sofia, Thomas Overvik, Phil Parker
 
supported by 
Film Center of Central Norway, private donations, NAV, doc-art   

©doc-art 2011
 

Can you really free yourself from a chronic disease like CFS/ME?
 
Vanessa (54) told me about an intensive brain-training course that helped free her completely of ME/CFS (Myalgic Encephalopathy/ Chronic Fatigue Syndrome) after 17 years of serious suffering.
 
My daughter (17) went to Wales for this 3-day course after 4 years of ME. It worked.
 
But would it work for the most severely ill?
Thomas (27) allowed me to film.
 
What on Earth is going on?
 
The last 4 years I have asked everybody; researchers, doctors, patients, family, therapists, practitioners, nurses, carers ... Vanessa, my daughter and Phil Parker who designed the method he called The Lightning Process.
 

NORSK

        
- et ufravikelig faktum -
What on Earth is going on?
 
47:16 dokumentar (norsk versjon)
del 1
del 2

en film av 
 
Randi Størseth,  d o c – a r t   Trondheim
 
regi-rådgiver
Ingela Romare, Myt & Bild, Malmö
 
stemme/lyd/piano improv: Randi Størseth
vokal improv: Kristin Norderval, New York/Oslo
 
the stories of
Vanessa Cecil, Marit Sofia, Thomas Overvik, Phil Parker
 
støttet av 
Midtnorsk Filmsenter, private sponsorer, NAV, doc-art
 
©doc-art 2011
 


 
’What on Earth is going on’ er en fortsettelse av filmen THOMAS 
(34 min -  alvorlig ME-syk filmet under 3 dagers LP-kurs og det kommende år.) 
Hederlig omtale av festivaljury: "Thomas, regi Randi Størseth, en film som 
formidler en viktig historie ærlig, personlig og med nerve”

http://www.adressa.no/kultur/film/article1178907.ece  
Per Rune Vatne, utstilling Galleri Thams / No.66
Per Rune Vatne 

MALERIER - TEGNINGER
- kunst og idrett -en utstilling i 'Galleri Thams' og 'No.66' i Orkanger
initiert av Orkdal Kunstforening.
I en bred dal ved Trondheimfjorden ligger 
den gamle herregården Bårdshaug med Galleri Thams;
og 'no.66' er et sjarmerende lite kafé-galleri i hovedgata
på Orkanger; og vernissager som denne skjer på begge steder. 

Bandet Train of Pain had sin debutkonsert;
gitarist/sanger Andreas er kunstnerens yngste sønn.
Hans mellomste sønn, Rasmus, assisterte oppptakene med ekstra videokamera.
Bodvar Schjelderup i Alexandria
HOUSE OF MEMORY / unfolding the world
FILM accompanying
BODVAR SCHJELDERUP / PERISCOPE VISION / 2004 : 
EXHIBITION PRESENTED IN THE NEW BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, ALEXANDRIA, EGYPT


2 x 21 colour charts 93 x 70 cm. 

Texts in Arabic, English, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Norwegian, Russian and Spanish. 
Topics : 
MERCATOR AND HIS REVEALING MAP PROJECTION,
CONTINENTAL CODES AND INTERCONNECTIONS,
THE PARABLES OF APPLIED SACRED GEOMETRY.
House of Memory
film til Bodvar Schjelderups utstilling
House of Memory/Unfolding the World
Biblioteca Alexandrina, Egypt 2004
Noreg i Dans og Spel
Rådet for folkemusikk og folkedans (RFF) gir ut bok og 2 DVD-ar med dokumentasjon av dans og spel frå heile landet
Vernissage, COBY
FILM from vernissage, Coby Omvlee, artist
Det har ikke regnet på 3 måneder
Teaterforestilling for ungdom og voksne basert på romanen 'Skrift på kroppen' av Jeanett Winterson (oversatt av Bente Klinge) med utdrag fra vitenskapelige skrifter.  
idé, konsept, manus,
skuespiller: Barbro Djupvik
musiker: Tor Haugerud 
regi: Ian Magilton 
dias: Merete Morgenstierne
THOMAS

THOMAS  (dokumentar, 35 minutes) 
premiere FIFF Oct. 25th 2008
Nye opptak gjort 9.1.09

For fortsettelse, se What on Earth is going on?
FJELLET
THE MOUNTAIN FJELLET. Harbakhula, Fosen, Nord-Trøndelag, Norway. Lur / musician: Ander Elsås Video and sound edit: Randi Størseth. From the DVD SKIPET / FABRIKKEN / FJELLET (THE SHIP / THE FACTORY / THE MOUNTAIN)
SKIPET
THE SHIP. Sound sculpture / musician: Ander Elsås Rythmic effects: Anders Elsås. Video and sound edit: Rondi Stoerseth. from the DVD SKIPET/FABRIKKEN/FJELLET (THE SHIP/THE FACTORY/THE MOUNTAIN)
de 12 villender
De tolv villender av Asbjørnsen og Moe: Prinsesse Snehvit & Rosenrød skal befri sine tolv brødre som er blitt forhekset til villender. Hun må lage tolv skjorter av myrdun, og hun får verken le, gråte eller snakke under arbeidet… Musikk: Eldbjørg Raknes Skuespiller: Barbro Djupvik Regi: Lise Hovig
Kristin Norderval
Kristin Norderval -
American or Norwegian 
(10 min)
vocal performer 
komponist, improvisatør. 
adr. Oslo, New York
Henk Lassche
A day in the life of Henk Lassche 
(film 6:44)
nederlandsk gjestekunstner  LKV
TADEMEROPOLIS
TADEMEROLPOLIS - fossilparadis    Idè: Bodvar Schjelderup
Whatever we had
Whatever we had
INGVIL BARKVE 
singer/songwriter
musikkvideo Randi Størseth
Katta og andre strofer
Katta og andre strofer
For alle fra 6 år 
Og for alle som er eldre enn som så
Teater Fusentast
Mannen med flosshatten
Mannen med flosshatten
scenografi / lyd / musikk  til forestilling
basert på den svenske dikteren 
Nils Ferlins liv og poesi

Teater Visuell
, Stillverk 1
phenomenon / My friend
phenomenon / My Friend 11:30 

lyd og bilder fra Hvite Busser / 

min venn var barn av tyske jødiske 
foreldre som overlevde konsentrasjonsleire 
og fortsatte å bo i Tyskland


sound and pictures from Hvite Busser (White buses) / 

my friend's parents survived 
concentration camps and
continued living in Germany
GAMMEL
GAMMEL
vist under Propellen dramatikkfestival, 
Trondheim Kunstmuseum 2004
Idé og manus: Ingeborg Eliassen
Regi og lyd: Elin Hassel Iversen
Scenografi: Per Kristian Solbakken 
Scenografiassisten: Mariann Nilsen
Skuespillere: Bjørn Sundseth, Hanne Winsnes, Aksel Winsnes 
Sanger: Kine Bendixen.
SMERTEN
Det har ikke regnet på 3 måneder
Barbro Djupvik, skuespiller
Tor Haugerud, trommer
Oddvar I. N. Daren
- a week a way - (film, 26 min)
Oddvar I.N. Daren
Separatutstilling
Trondheim Kunstmuseum
Merete Morgenstierne
MERETE (film, 15 min)
billedkunstner, LKV
Merete Morgenstierne
utstmykking av Østmarka
PER
PER (film, 10:08)
Per Rune Vatne
billedkunstner
Miracle Ministry
MIRACLE MINISTRY
come as you are

leave as you wanted to be

film-performance for utstilling

Kitty Hertling

i samarbeid med
Trondheim Gospelkor
aeneas wilder
Anaeas Wilder 
gjestekunstner LKV 
Aeneas Wilder ... and a door
(film 7:44)
utstilling, trans-art
VIDEOPRODUKSJONER     doc-art 1999-2018


RENT 4:00 (scenefilm for musicalen - Trøndelag Teater 1999) 
Absolutt alt er interessant  5:30 (dokumentarportrett om Helge Mjelve, Molde 1999) 
Herr og Fru? 7:20 (fiksjon, Randi Størseth 1999) 
Draumetid 35:00 (dok. av konsert, Aboriginermusikk, Rikskonsertene 1999)
Western  (Filmprosjekt med Åfjord Videregående 2000) 
FILMusikk 36:12 (dok. animasjonskonsert, Rikskonsertene 2001)
PER 11:05 (portrett av billedkunstner P. Vatne, person og produksjon 2000) 
- leir -  14:15 (for Human-Etisk Forbund - HEF 2001) 
Anonym 8:30 (intervju med skulkende konfirmant - HEF 2001) 
Seremonien (dok. Borgerlig konfirmasjon, Olavshallen HEF 2001) 
ERMIAS 10:51 (kunst- og kunstner, Ermias Ekube, Eritrea 2002) 
JEANNIE - garden designer 26:06 (portrett av J. Simmons og hennes London-hager 2002)  
AENEAS WILDER  - and a door 7:44 (utstilling på trans-art 2001) 
ANDERS ELSÅS 8:24 (billedkunstner og  musiker 2002) 
Selvportrett for to 4:42 (L.R.Bragstad og P.E. Myrvold, trans-art 2002) 
Fenomen fra en bussreise 11:26 (tur med Hvite Busser 2002) 
Freedom Fighters (konsertopptak fra boklansering i Avant Garden 2002) 
Merete Morgenstierne 16:44 (kunst og kusntner 2002) 
- a week away - 25:50 (Oddvar I. N. Daren i Trondheim Kunstmuseum 2002) 
Videoprojeksjon på seil (Live-konsert med lydskulpturen Sport/Anders Elsås 2002) 
SKIPET 3:26 (musikkvideo, Anders Elsås i vannkanten med lydskulptur 2003)  
bedre enn sex? 3:34 (musikkvideo Størseth/Elsås med horn i hule 2003) 
Generøsitet 1:34  (salat og øltemperaturer på hyttekjøkken / dok-fik 2002) 
fenomen / My Friend 11:30 (barn av foreldre fra konsentrasjonsleir, doc-art 2003) 
A Day in the Life of Henk Lassche 6:50 (oljemalende gjestekunstner 2003) 
Kristin Norderval 10:55 (sopran, komponist, improvisatør. adr. Oslo, NY 2003) 
INKLUDERING - Sverreslimodellen 12:06 (barn m/ og  u/spesielle behov 2003) 
ØremaZZørene - THE MOVIE 53:00 (kortfilmer med konsert med jazzkor 2002)
Pink Panther og Sangerne i Rodtnehmi 4:03 (fiksjon 2002) 
Lysistrata – (Aksjon før Irak-krigen – fredsprosjekt, Trøndelag Teater. Skuespillere i framføringer verden over. NY-regissør, Aquapio Films 2003-4) 
Kjartan Slettemark: GIV KUNST! 30:00 (performance, trans-art) 
whatever we had 4.16 (musikkvideo,  Ingvil Barkve) 
Teater Fusentast presenterer: 31:00 (portrett av teatergruppe) 
Teater Fusentasts produksjoner 12:00 (korte utdrag) 
ART-SITE 22:08 (jobbkulturer i samarbeid, Trøndelag Senter for Samtidskunst) 
Inger Johanne ca. 4:00 (jazzsanger - poet – kvinne, I. J. Brunvoll) WIP
Fabrikken  DVD 6:28 og 3:25 (komposisjoner i lyd og bilde, Elsås/Størseth) 
HOUSE OF MEMORY / UNFOLDING THE WORLD 43:00 (film for Bodvar Schjelderup's exhibition in Bibliotheca Alexandrina, Egypt 2003-2004)
OPENING IN ALEXANDRIA 6.30 (fra åpningen 8. februar 2004) 
De Tolv Villender 1:08, 4:38, 11:58 (Barbro Djupvik, Eldbjørg Raknes, Lise Hovig 2007) 
SYNAGOGENs 5. tavle 11:40 (gave til Den Jødiske Synagogen, Trondheim 2007)
GAMMEL 4:02, 1:30 (Trondheim Kunstmuseum, idé/manus: Ingeborg Eliassen 2007) 
FUNN ca 50:00 (Utstilling, foredrag - Jødiske Synagoge, Trondheim 2008) 
DET HAR IKKE REGNET PÅ 3 MÅNEDER 1:08, 4:20, 14:33 (Barbro Djupvik/manus/skuespiller; Tor Haugerud/trommer; Regi: Ian Magilton 2008) 
STOFF 3:00-7:00 (presentasjon utstilling Trondheim Kunstmuseum; Beret Aksnes, Edith Lundebrekke, Karin Lindell, Anne Kvam) 
KATTA og andre strofer 4:00 (presentasjon forestilling Teater Fusentast 2008) 
FOLKEMUSIKK og FOLKEDANS 36:55, 10:35, 22:48, 8:15 (klipp 4 filmer: langeleik, fele/hardingfele, torader, bygdedansmetodikk, Rådet for folkemusikk og folkedans 2005-08) 
¡OLÉ! 9:22 (Sevillanas, dansegruppe, Gran Canaria 2006) 
BABEL Knut Eerik Halvorsen 2:17 (Grafikk, presentasjon fra vernissage) 
Levende Lyd til Levende Bilde 40:30 (Trondheim Symfoniorkester og filmer av Trondheims-elever, Rikskonsertene/Norsk Filminstitutt) 
URBANE COWBOYER (dokumentasjon teaterforestilling, Pantertanter) 
TAKK, BERTHA! (Å leve i fred – en mulighet? doc-art 2005-6) WIP  
OSTEOPATI  (research, en kort presentasjon; Norsk Osteopat Forbund 2005-6)
FOLKEMUSIKK og FOLKEDANS - DVD 6:14, 8:14, 5:57, (munnharpe, danseanalyse, halling, ferdigstilt DVD med 7 filmer for Rådet for folkemusikk og folkedans
MANNEN MED FLOSSHATTEN 50:30 (scenografi og musikk/lyd til figurteater om den svenske poeten Nils Ferlin; Teater Visuell, Stillverk1) 
g o o d   f o r   M E !  (om sykdommen ME og en etterlengtet kur; doc-art 2004-2008) WIP 
Coby Omvlee, billedkunstner 4:45 (fra Vernissage 31.05.2008, Rica Nidelven)
THOMAS 34:00 (The Lightning Process, does it work for severe ME? doc-art 2008)  
Mr. ME’s cry for help 3:00 (animasjon 2008)WIP 
Miracle Ministry - Come as you are, leave as you wanted to be 9:45 (performancefilm for utstilling, Ann-Cathrin Hertling/Trondheim gospelkor 2008)
What on Earth is going on? – et ufravikelig faktum 47:16  (Severe ME cured?) 2007-11
Galleri Thams og no. 66 Orkdal kunstforening (utstilling m oljemaler Per Vatne, 2011)
Noreg i Dans og Spel 67:00 (Rffs andre DVD og bok, 2012)
PILGRIMSREISEN 32:18 (fotograf Trine Melhuus i Palestina/Israel, 2012)
PABLO 6:40 (Billedkunstner Merete Morgenstierne filmet hunden Pablos siste tur, 2012)
Fontenen ved Rosenborg Park av Merete Morgenstierne (kortfilm for web, 2012)
HJERTEFRED Trondheim 4:20 (Presentasjonsvideo fra Allehelgensdag, 2012)
What’s new? ca 50:00 (Getting our minds around phenomenons like beams supplying energy, humans not eating nor drinking, removing tumors with intent concentration, 2013 …) WIP
CRENO-skolen 2:57 (competence and character of a business, 2013-14)
AIR (International cooperation on artistic expressions of/for/in peace, 2014 …) WIP
WAITING FOR DAWN 80:00 (co-producing Lebanese film by Mary Jarmanus Saba) WIP
peacepainting 4:03 (exhibition Nidarosdomen Olavsfestdagene 2014) 
preproduksjon LANGLIGGER (ca 25 intervjuer 2014-2015 av helseeksperter; NPM, Life & Death, i samarbeid med Coby Omvlee, Teater Fusentast)
peacepainting 5:30 (exhibition Cathédrale Notre Dame de Rouen, Olavs dåp 1000 år, 2014-15)
peacepainting Dolna Banya 2015 15:43 (maleverksted for sigøynerbarn på bulgarsk barnehjem)
Lill-Anita O. Svendsen - årets Kaffeslabberas-kunstner 2015 3:16
empowering peace 3:46 (kunstner Anne-Britt Ravnå med barn i Dolna Banya, Bulgaria 2015)
Rami og Yuli (presentasjon av teaterforestilling Stilverk 1, regi Anne-Mali Sæther, 2015)
whatever we had 4:18 (release av musikkvideo fra 2002, Ingvil Halle Barkve, artist)
et ansikt mot verden - et rom for håp 27:00? (Et telt laget av - og skapt for å skape - framtidshåp, 2015-17) WIP
Nenetserne - hvilken framtid ser de? 27:00? (test explosion of 91 atom bombs, their average life span down to 42 years for men; oil was found on their reindeer land, 2016) WIP
LANGLIGGER (teaterproduksjon: Coby Omvlee overlevde ett år på sykehus - såvidt, etter ulykksalige hendelser i og utenfor sykehuset; film/projeksjoner/musikk/lyd/medprodusent 2016-2017)
Musikkvideo 4:00 (artist ønsker å holde stille om den før lansering, 2018) WIP

                                                                                                                             WIP - work in progress
LANGLIGGER
trailer LANGLIGGER 
Mannen med Flosshatten
Mannen med flosshatten
lyd/musikk og scenografi til forestilling
basert på den svenske dikteren 
Nils Ferlins liv og poesi

Teater Visuell
Stillverk 1
Folkemusikk og Folkedans
FOLKEMUSIKK og FOLKEDANS 

redigering, ferdigstilling til DVD:

(edit of films on Norwegian folk 
instruments, music and danse)

langeleik 8:15 
fele/hardingfele 36:55 
torader 10:35 
bygdedansmetodikk 22:48 
munnharpe 6:14
danseanalyse 8:14
halling 5:57

Rådet for folkemusikk og folkedans 
FJELLET
ANDERS ELSÅS
FJELLET (bedre enn sex?)

fra DVD Elsås/Størseth
SKIPET
ANDERS ELSÅS, lydskulptur 
SKIPET 
fra DVD Elsås/Størseth
FABRIKKEN
ANDERS ELSÅS, lydskulptur 
FABRIKKEN 
fra DVD Elsås/Størseth
BRAND NEW SISTERS
Brand New Sisters 
NRK
Dykk i Arkivet
 DEN BLÅ TIMEN 17.10.1985 (start 8:14)
Musikkproduksjon fra1999

Musikkproduksjon  


1999 - nå      Lyd/Musikk til filmer for doc-art (se egen produksjonliste)
2016-17        Teatermusikk/-lyd LANGLIGGER, Teater Fusentast (53:15) 
2007/08        Teatermusikk/-lyd Mannen med flosshatten, Teater Visuell, Stillverk1, 
                      basert på den svenske poeten Nils Ferlins liv og poesi 
2007/08         Dirigentarrangør, ØremaZZørene, 8-stemt jazzkor 
2005/06         Organist/arrangør Sjømannskirken, Gran Canaria 
2004/05         Pianist/arrangør With a Song in My Heart, prod. for eldre. Sang: Inki Storleer
2002              Konsertregi og kortfilmer ØremaZZørene - THE MOVIE  53:00 jazzkor 
  
  
Musikkproduksjoner for Molde International Jazz Festival 
1998: 
*          LABYRINT - ein surrealistisk friopera (Kulturhuset) av og med Magnar Åm, 
            prosjektkomponist; Kristin Norderval, sopran; Gjermund Elgenes, vokal; Møremusikarane 
            og 7 unge musikere. Scenograf: Peder Istad. 
            (4 komposisjonsverksteder gjennom året, basert på 5 noveller av Michael Ende.) 
*          SAMTIDIG - ein radioaktiv, hyperaktiv, interaktiv og poetisk familiekonsert for deg 
            (Aulaen)  - 6 unge lovende musikere 
1997: 
*          SAMTIDIG (FORUM, Teatret Vårt) - én ukes komposisjonsverksted med etterfølgende konsert - 
            m/Magnar Åm, Django Bates and The Human Chain og 14 musikere 
1996: 
*          SAMTIDIG (FORUM, Teatret Vårt)  Èn ukes komposisjonsverksted med etterfølgende konsert 
            m/Django Bates, klaver/horn; Arve Henriksen, trompet; Helge Sunde, trombone og 16 musikere. 
*          Vilt, Vakkert og Volt  ) - en audiovisuell  fabulering over 'Vann blir Metall' (FORUM, Teatret Vårt) -  
            Billedkunstnerne/fotografene Idar Hansen, Gry Sveen og Guri Dahl; musikerne Fjord og Fjell (jazzrock-trio) 
1995: 
*          Drømmer i Soloppgang Aboriginermusikk møter norske folketoner (kl. 04:15 Utendørs, Romsdalsmuseet) - 
            Zotora, didjeridoo; Kenneth Ekornes, perkusjon; Tone Fedt, folketonesang; Frøydis Grorud, saksofon. 
*          Religiøse Draumar i Midnatt (Midnatt, Romsdalskappellet) - Zotora, didjeridoo; Kenneth   Ekornes, 
            perkusjon; Tone Fedt, folketonesang; Frøydis Grorud, saksofon. 
1994: 
*          Klassisk Rock og Dobbel trio (FORUM, Teatret Vårt) - Fjord og Fjell (jazzrock-trio) og Klavertrioen i Molde
*          Kyrkjekulturar i Glede (FORUM, Teatret Vårt) - Fjord og Fjell (jazzrock-trio) og Ulsteintrioen 

  

Musikkproduksjoner for Rikskonsertene: 
Kunstnerisk ansvarlig produsent, ca. 450 konserter årlig fordelt på 14 produksjoner. 
Halvparten av konsertforestillingene valgt fra allerede ferdige produksjoner,
følgende halvpart skapt fra idé til scene: 
  
1998: 
*              LABYRINT - en surrealistisk friopera Komposisjonsverksteder (april og juli) og tilblivelse, _ 
                med basis i 5 noveller av Michael Ende. Av og med Magnar Åm, prosjektkomponist; Kristin 
                Norderval, sopran;  Gjermund Elgenes, vokal;  Peder Istad, scenograf; Møremusikarane og 7 
                ungdomsmusikere 
*              LABYRINT - (trioversjon for turné) vokal Kristin Norderval,Gjermund Elgenes; Peder Istad, scenograf 
*              CHAPLIN - Kristin Norderval, sopran, Jens Arne Molvær, klarinett, Yngve Espedal, piano 
*              SAMTIDIG - en radioaktiv, hyperaktiv og interaktiv konsert. Seks unge musikere 
*              FILMusikk (versjon 3) - Animasjonslinja i Volda og Klavertrioen, Møremusikarane 
1997: 
*              Draumetid (Aboriginarmusikk) - Zotora, didjeridoo; Kenneth Ekornes, perkusjon; Tone Fedt, sang 
*              FILMusikk (versjon 2) - Animasjonslinja i Volda og Klavertrioen, Møremusikarane 
*              ABSOLUTE folke-MUSIC / Kulturminneåret 1997 - Kulturminnekonsulent Oddbjørn Svisdal og 
                Fjord og Fjell (jazzrock-trio) 
*              Ung Kultur 1997: SAMTIDIG / New York Radio.  Seks unge musikere 
*              Komposisjonsverksteder: 19 musikere møttes under Moldejazz (juli) og i oktober for sammen å skape  
                en surrealistisk opera for Moldejazz-98. 
1996: 
*         FILMusikk:  Klassisk musikk og Fersk animasjon - Animasjonslinja i Volda og Møremusikaranes klavertrio 
*         Beatles - 1 = 3 Man Jam - Trondheimsgruppa 3 Man Jam 
*         Ung Kultur 1996: Tre ungdomsgrupper på turné med profesjonelle musikere: 
                *              Somewhere along the road . . . v/Kirsti P. Haugen, sang/komp og Astrid Dalhaug, fløyte 
                *              SAMTIDIG! - ein rykande fersk konsert - v/Bjørnar Myhr, keyboard 
                *              Don't Eat the Yellow Snow- v/Eric Dullaert, horn 
1995: 
*              Møremusikk eller ’Historia om Magedulia Dei’- Tone Fedt, folketonesang; Knut Ivar Bøe, trekkspill 
*              Brom Brasken i Bromma - Billedkunstnerne Anne Brit Krag og Atle Færøy; musikerne Inger 
                Johanne Brunvoll, sang/keyboard og Geir Svinnset, perkusjon 
*              Vilt, Vakkert og Volt / en fabulering over Vann blir Metall - Billedkunstnerne/fotografene Idar 
                Hansen, Gry Sveen og Guri Dahl; musikerne Fjord og Fjell (jazzrock-trio) 
*              Godt på Norsk - Kirsti P. Haugen, sang/komp; Astrid Dalhaug, fløyter 
*              På Reisefot - Ulsteintrioen 
*              Ung Kultur-95: Tre ungdomsgrupper på turnè med profesjonelle musikere: 
                *              UR. Songsyklus med Sunnmøre Sykkelensemble v/Magnar Åm 
                *              Ideal / Idol - Draum eller Røyndom? v/Judit T. Sylthe, fele og Randi Størseth, keyboard 
                *              Komp - Kompare - Komponist - v/Eleanor Young, cello og Asgeir Hoffart, klaver/keyboard 
1994: 
*              Rødt, Blått, Gult - Anne Fiskvik, dans; Jon Halvor Bjørnseth, musiker; Øivind Luckow, musiker 
*              Kom Regn, Kom Sol - Sissel Walstad, harpe; Ann Kristin Andersson, sang 
*              Møre og Shetland - Catriona MacDonald, fele; Knut Ivar Bøe, trekkspill 
*              Musikk for Folk - Jens Arne Molvær, klarinett; Odd Johan Overøye, keyboard; Tone Fedt, sang 
*              Ung Kultur -94: Tre ungdomsband på turné etter å ha blirr "oppdaget": 
                *              Strømpebandet: REGN 
                *              The Plums: The Beatles 
                *              The Butterflies: Rock 'n Roll 
*              Klassisk Rock og Dobbel Trio - Fjord og Fjell (jazzrock-trio) og Klavertrioen (Møremusikarane) 
*              Kyrkjekulturar i Glede - Fjord og Fjell (jazzrock-trio) og Ulsteintrioen 
1993: 
*              Ei reise på Donau - Klavertrioen, Møremusikarane, Molde med danser fra Kristiansund. 
*              Bølger - MøreBrass, Møremusikarane, Kristiansund 
*              Vennskap - Ulsteingruppa, Møremusikarane 
*              Ung Kultur-93: 11 ungdomsmusikere på turné, med scenografi fra Volda Kunstskole 


  
Prosjekt/turnéer 1989-84: 
·         The Brand New Sisters 1984-89 Sanger i Andrew Sisters-cabaret, 300 konsertforest. / TV, radio / 
          Rikskonsertene / ulike arrangører 
·         Lasse - 204 dager i Lars Erik Olsens liv 1986-89 - Prosjektansvarlig, musiker, sanger, skuepiller, 
          96 forestillinger  
·         Flaks er ikke alt 1986 - Musiker, sanger, skuespiller - 40 familieforestillinger 
·         Nordisk Teaterfestival 1986 – Arrangør Avant Garden, Trondheim 
·         Ut i det Blå 1985 - Musiker, sanger, skuespiller - 25 familieforestillinger 


  
Komponistoppdrag 1989-84 
1984-89       Ulike stemmearrangement for kvinnelig sangtrio, The Brand New Sisters
1988             Musikk til Ravno, Petrusjka Teaters 10-år, i samarb. m/Eirik Lie. 
1987             Musikk til Frieriet av Anton Tsjekov. Studio Teater. 
1986-88       Musikk til Lasse - 204 dager i Lars Erik Olsens liv Manus: Bo Wiederberg/Kalmarteatern; 
                      Regi/dramaturgi: Stine Eriksen. Teaterprosjektet Den Flyvende Geparden 
1986             Musikk, sangtekster, studioinnspilling til Turandot, Studio Teater. Manus og 
                      regi: Sir Tone Brulin, Belgia.  
1985             Musikk til Flaks er ikke alt Manus: Gry Sveen, Det Lille Musikkteater. 
                      Regi: Anne Mali Sæther
 1. » ET SANT EVENTYR
 2. » Postoil
 3. » Nordisk Frihet

animated film

An M.E.-sufferer, Mr. M.E., falls into a hole and in turn meets a businessman, a doctor, a psychiatrist, a priest … and another ME-sufferer wanting to help …

Framtiden for oss og Equinor - hvordan gjøre oljeutvinning overflødig?
Alternativ energi og livsførsel ...

Hvor går vi?

Quantum Levitation 
Solkvinnene i India 
Nøytrino
Higgsbosonet
Cradle to Cradle

Innvandrere må få vite hva vi står for fra første stund.

Gjennom bred produksjon - på amatør- og profesjonelt nivå, 
unge og voksne - lages kortfilmer om kvinners frihet i Norden, 
laget for innvandrere, dvs uavhengig av språk, men utvetydig i sin mening. 

Det er mulig med film, musikk, lyd og bilde. 
Det må være et mangfold i uttrykket. 
Det må være en vilje som ligger bak. 
Det må gjøres fra ulike innfallsvinkler. 
Og de må vises på asylmottak, og deles på sosiale medier og offentlige åpne video-sites.
Vi må vise vår kultur, våre verdier. 
Menn – og kvinner - fra andre kulturer får anledning til å skjønne at kvinner i Norden er fri, ikke fritt vilt.
 
Hvem skaper, hvordanorganiseres?

Til inspirasjon:
Stolen Saudi Women's Rights (English bottom half)
 1. » norsk (Norwegian)
 2. » English
 3. » Contact
                                                                                                                            
RANDI STØRSETH oppvokst og bosatt i Trondheim, 6 år i Los Angeles, 2 år i Paris, 6 år i Molde og t/r Oslo, 1 år i Spania, 30 år t/r Skåne,  3 år t/r Cork 

filmskaper     produsent     musiker     samarbeidspartner
 
FRILANS VIDEOSKAPER (siden 1999): Dokumentar (kreativ behandling), fagfilm, konsept, ide, portrett, presentasjonsfilm teater utstilling performance. Scenografi. Komposisjon, filmmusikk. Manus film, animasjon.

UTDANNING: Film-, fjernsyn-, videoproduksjon, NTNU, Hovedfag musikk; DELE-eksamen spansk, ULPGC. Master of Arts klinisk psykologi, Antioch University, LA, California; Klaverstudier Leah Effenbach, UCLA; Dick Grove School of Music; o.a.; spesialisering psykoterapi Primalinstituttet i LA og Paris.
Independent contractor fra 2012-14 for LocQA / L&RE • Apple Inc.   Cork, Irland.

MUSIKK – FORMIDLING / PRODUKSJON / KOMPOSISJON / TEATER / FILM  (kronologisk) Ringve Museum, Cherokee  Recording Studios, Chappell Music Publishing Company, frilansmusiker for Rikskonsertene, Riksteatret, komponist/aktør for frie grupper, egne prosjekt, konserter, kordirigent Trondheim Opera, 600 konserter i Brand New Sisters, musikkprodusent for Rikskonsertene/Møremusikarane, organist/korleder i Sjømannskirken, dirigent/arrangør for rytmisk acapella jazzkor, arrangement for kor, piano, lirekasse, m.m., teater-, film-, musikk og -lyd, 

SPRÅK  Engelsk, snakker/leser fransk, spansk, tysk, svensk.
Behersker nynorsk.

E-KOMMUNIKASJON  
PC/Mac - tekst, bilder, tall, videoredigering, lyd-redigering, note-arrangement, fotobehandling, lay-out, websider, kommunikasjon ...

STØTTER Norges Naturvernforbund og Amnesty International.

Medlem av Creo - forbundet for kunst og kultur, (tidligere MFO/Musikerforbundet) siden 1985.

kontakt Randi Størseth, mobil +47 918 08 398rondionline@gmail.com
RONDI STORSETH / RANDI STØRSETH                                           
video filmmaker     producer     musician     collaborator   
Born and now living in Trondheim, 6 yrs in Los Angeles, 2 yrs Paris, 6 yrs Molde and roundtrip Oslo, 1 yr Spain, 24 yrs roundtrips Malmö, 3 years roundtrips Cork. 
   
VIDEO FILMMAKER (since 1999): Creative documentary: Subjects, concepts, illness/cure, portraits, ideas; music videos, presentations theater exhibition, scenography; sound, film music. 

EDUCATION: Film- TV- videoproduction and Master’s of Arts Music, NTNU, Norway; Master of Arts Clinical Psychology, Antioch University, LA, California; DELE-exam Spanish, ULPGC, Spain; Piano studies Leah Effenbach, UCLA; Dick Grove School of Music; and others; Psychotherapeutic specialization The Primal Institute, LA and Paris. 
    
MUSIC –  MEDIATION / PRODUCTION / COMPOSITION / THEATRE (chronologically)
Ringve (Music History) Museum, Cherokee  Recording Studios, Chappell Music Publishing Company, freelance musician for Nor Concert Institute, Norwegian Theatre Institute, fringe theatre groups, own projects, concerts, choir conductor Trondheim Opera, 600 concerts The Brand New Sisters, 6 years music producer for Concerts Norway (Rikskonsertene/Møremusikarane), organist/ choir Norwegian Sailor’s Church, conductor/arranger rhythmic acapella jazz-choir, film sound and music.
  
LANGUAGES: NorwegianEnglish; speak and read French, Spanish, German, Swedish. 

E-COMMUNICATION
: Mac/PC - AVID (video editing), iLife, Windows Office, photo editing, lay-out, webpages,  Pro-Tools (sound), Finale (written music), Microsoft Communicator ...

Independent contractor LocQA / L&RE  Apple Inc.   Cork, Ireland 2012-14.

Member of Creo - union for art and culture (earlier Norwegian Musicians' union) since 1985. Supporter of Norwegian Society for the Conservation of Nature and Amnesty International.

contact
Randi Størseth
m. +47 918 08 398
rondionline@gmail.com
contact 

Randi Størseth
 
phone: +47 918 08 398 
mail: rondionline@gmail.com

Hyllveien 13 B
7020 Trondheim
Norway